dot
Member login
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
อบรมเชิงปฎิบัติในหัวข้อ "ช่างติดตั้ง เทคโนโลยี ระบบรักษาความปลอดภัย"

กิจกรรมดีๆ สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท ICT SUPPORT และ BELKO ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฎิบัติในหัวข้อ "ช่างติดตั้ง เทคโนโลยี ระบบรักษาความปลอดภัย" ขั้นในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานี้

ภายในงานมีการอบรมทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติ ในเรื่องของ กล้องวงจรปิด CCTV และระบบกันขโมย สำหรับช่างมือใหม่หรือช่างที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ทั้ง 3 วันมีอบรมทั้งแบบให้ความรู้เชิงทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง หลังจากฝึกฝนกันในห้องเรียนแล้ว ทางสถาบันก็ได้ทำการสอบวัดความรู้ความเข้าใจแบบรายบุคคล เพื่อให้ทุกคนได้ลงมือทำเป็นจริง ทุกๆคนก็สามารถสอบผ่านกันไปได้อย่างดี มีติดขัดบ้างไม่เข้าใจบาง ทีมงานก็ช่วยกันอธิบายและฝึกให้จนทุกคนสามารถทำได้

งานนี้ทุกท่านที่มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึก จนสามารถสอบผ่านกันได้ทุกคน เห็นอย่างนี้แล้วทางผู้จัดก็มีกำลังใจที่จะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ทางทีมงานขอขอบคุณจากใจอีกครั้ง ขอบคุณครับ
 
ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook BELKO กล้องวงจรปิด
 
 
 
 
 
 
 News

สัมมนา "Smart Security เทคโนโลยีระดับโลก" ซีเคียวเทค จ.แพร่
งานสัมมนา Belko-TAT Shop หาดใหญ่
งานสัมมนาประจำปี "Smart Security เทคโนโลยี ระดับโลก" ครั้งที่2 BELKO & ซิลิคอนอำนาจเซลล์แอนด์เซอร์วิส
การฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบกันขโมยไร้สายและกล้องวงจรปิด เตรียมความพร้อมสู่ iot เต็มรูปแบบ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
สัมมนาประจำปี 2017 BELKO ร่วมกับ ร้านนิรันดร์ แซทเทอไลท์ "Smart Security เทคโนโลยี ระดับโลก"
Spec กล้อง updated ตามกระทรวง ICT
กล้องวงจรปิด BELKO 30 ชุด ประจำด่านตรวจและจุดตรวจ ชายแดนภาคอีสาน
BELKO แจกทองและบัตรน้ำมัน article
BELKO TRIP 2015 article
BELKO ร่วมงานสถาปนิก '58 article
งานสัมมนากล้องวงจรปิด ประจำปี 2558 BELKO เชียงใหม่ article
สัมมนากล้องวงจรปิด ประจำปี 2558 BELKO สาขาขอนแก่น article
งานสัมมนากล้องวงจรปิด BELKO CCTV จังหวัดอำนาจเจริญ
งานสัมมนากล้องวงจรปิด BELKO CCTV จังหวัดศรีสะเกษ article
สัมมนา "กล้องวงจรปิด BELKO ชัด ประหยัด คุ้ม" article
งานสัมมนา "กล้องวงจรปิด ยุคดิจิตอล ติดตั้งง่ายๆ ขายเป็น กับ BELKO" article
งานสัมมนา "รู้ลึกรู้จริง เรื่องระบบกล้องวงจรปิด IP กับ BELKO" article
งานสัมมนา "เดินหน้าเข้าสู่ยุคกล้องวงจรปิดดิจิตอล กับ BELKO" เชียงใหม่
BELKO ร่วมงานสถาปนิก'57 article